Náš tým

vedoucí lékařka
MUDr. Andrea Švojgrová
atestovaná lékařka v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

Vedoucí lékařka naší kliniky a primářka Oddělení rehabilitační péče Nemocnice Říčany, dříve působila na Klinice rehabilitačního a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. Kromě ambulance vede také poradnu pro poruchy pánevního dna, intenzivně se zabývá myoskeletální terapií, specializuje se na terapii akutních bolestí zad. Je předsedkyní Spolku mladých rehabilitačních lékařů a členkou odborných společností, například Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu či Společnosti pro myoskeletální medicínu. Absolvovala úspěšně kurz lektora myoskeletální medicíny, dále například kurz laserové a Tecar terapie, kurz výživového poradce a sportovní dietologie, sonografie pohybového aparátu nebo kinesiotapingu.

vedoucí lékař
MUDr. Petr Kos
Atestovaný lékař - specialista v oboru ortopedie a traumatologie

Je vedoucím lékařem ReGeneo. Celou profesní kariéru působí na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA, kde je v současnosti vedoucím lékařem dětských ortopedických ambulancí. Další zkušenosti získal např. v Artroskopickém centru Nemocnice Beroun a na zahraničních stážích. Má za sebou bohatou publikační činnost a aktivně se účastní tuzemských i mezinárodních odborných kongresů. V rámci vědecké činnosti se zaměřil především na problematiku lidské chrupavky a kloubních náhrad. Je členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí a Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Absolvoval mj. kurz myoskeletální medicíny, kurz Sonografie dětské kyčle, kurz Sonografie pohybového aparátu či kurz ultrazvukem navigovaných punkcí.

Mgr. Vendula Havlová
Fyzioterapeut / Account manager

Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvovala zahraniční stáž na Sportovní univerzitě v litevském Kaunasu. V současnosti se zabývá zejména sportovní a ambulantní fyzioterapií, má bohaté zkušenosti s dětskou neurorehabilitací. Je hlavní fyzioterapeutkou superligového florbalového týmu ACEMA Sparta Praha a České juniorské florbalové reprezentace. Působí jako pedagog na FTVS Univerzity Karlovy. V práci využívá koncepty Dynamické neuromuskulární stabilizace nebo principy Koordinačně zátěžové kinezioterapie. Mezi další kurzy, které u nás i v zahraničí absolvovala, patří Mobilizace v kontextu svalových řetězců, Mobilizace dle Mulligana, Hluboký stabilizační systém páteře, Managing Sport Injuries, Úvod do problematiky fasciálních tkání, Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu, ramenního kloubu, Yoga therapy pro fyzioterapii, kurz kinesiotapingu aj.

Bc. Gabriela Charvátová
Fyzioterapeutka

Studium absolvovala na fakultě biomedicínského inženýrství při ČVUT. Má bohaté zkušenosti, které získala na několika specializovaných pracovištích. Rehabilituje dospělé i dětské pacienty a to především děti s DMO a jinými neuromuskulárními deficity. Nyní se intenzivně zabývá ergonomií pracovního prostředí a podiatrií, zaměřuje se na problematiku a terapii nohou. Při práci kombinuje poznatky z řady odborných kurzů, například Dynamická neuromuskulární stabilizace, Hluboký stabilizační systém páteře, Komplexní terapie triggerpointů, Koordinačně zátěžová kinezioterapie, TheraSuit, Rehabilitace spastické parézy, Synergická reflexní terapie, Spirální stabilizace, Kinesiotaping a další.

Bc. Kateřina Sonntag
Fyzioterapeutka

Po studiu fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT získala praxi v několika státních i soukromých rehabilitačních zařízeních. V současnosti se zaměřuje hlavně na ambulantní dospělé i dětské pacienty od 3 let. Specializuje se na pacienty s vertebrogenními obtížemi, léčbu bolestivých a poúrazových stavů. Zakládá si na komplexně vedené terapii, při které využívá znalosti vývojové kineziologie, principy Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) dle profesora Koláře, Aktivní segmentální centrace, Mobilizační techniky a techniky měkkých tkání včetně Míčkové facilitace, Kinesiotaping a poznatky z dalších odborných kurzů, například Komplexní terapie ramene. Dále se věnuje rehabilitaci gastroezofageálního refluxu.

Mgr. Tereza Katolická
Fyzioterapeutka

Vystudovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě zdravotnických věd univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala zahraniční stáže v předních fakultních nemocnicích v Belgii a Německu, kde se zúčastnila i postgraduální stáže a pracovala na soukromé klinice v Lipsku. Nyní se zabývá zejména ambulantní fyzioterapií, je lektorkou skupinové i individuální jógy a zajímá se o tradiční čínskou medicínu. V práci využívá kombinaci konceptů Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Bobath konceptu, Vojtovy metody, Senzomotorické stimulace, mobilizačních technik a technik měkkých tkání, kinesiotapingu. Také využívá poznatky z dalších odborných kurzů, jako Hluboký stabilizační systém páteře, Dornova metoda, terapie triggerpointů. Dále se věnuje manuální lymfodrenáži, sportovní a relaxační masáži, reflexní masáži chodidel.

Bc. Petra Michalová
Masérka

Vystudovala obor Ortotik-protetik na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Na stejné fakultě dokončuje obor Aplikovaná tělovýchova a sport osob se specifickými potřebami. Zkušenosti získala na stážích a praxích v různých rehabilitačních zařízeních. Masážím se intenzivně věnuje již několik let a absolvovala certifikovaný kurz, především se zabývá sportovní a relaxační masáží. Z dalších kurzů absolvovala například kurz kinesiotapingu, Feldenkraisovy metody, Alexanderovy metody či kompenzačního cvičení.