Naše služby

Klinika rehabilitace ReGeneo poskytuje služby v oboru rehabilitace a fyzioterapie. Rádi Vás uvítáme v naší nově zrekonstruované ambulanci, kde se o Vás postará tým zkušených lékařů a fyzioterapeutů. Jsme nestátní nesmluvní zdravotnické zařízení.

Individuální fyzioterapie

Bolesti pohybového aparátu jsou často způsobeny svalovou nerovnováhou, která vede k nerovnoměrnému zatížení jednotlivých částí páteře a velkých kloubů. Tuto dysbalanci lze odstranit pravidelným cvičením pod vedením zkušeného fyzioterapeuta, což je považováno za  nejdůležitější prvek v prevenci bolestí pohybového systému. Z toho důvodu je vhodné pravidelně navštěvovat odborníka na pohybovou soustavu k uvolnění kloubních blokád a korekci cvičební jednotky. Začátek terapie není limitován věkem – se cvičením lze začít v dětském věku i u seniorů.

více
Vyšetření rehabilitačním lékařem

Rehabilitační lékař je, mezi všemi obory medicíny, nejpovolanější odborník na problematiku pohybové soustavy. Díky svému komplexnímu vzdělání zahrnující neurologickou, ortopedickou a interní problematiku dokáže určit, zdali potíže souvisí se strukturálními změnami na kostech či kloubech, či je-li potíž spíše funkčního charakteru, vycházející z dysbalance měkkých tkání. Díky tomu dokáže vytvořit rehabilitační program individuálně pro každého pacienta.

více
Ortopedické konzultace dětí i dospělých

V rámci našich služeb Vám nabízíme možnost ortopedických konzultací a vyšetření zkušeným atestovaným ortopedem, vedoucím lékařem dětských ortopedických ambulancí na přední pražské operační klinice. Probereme s Vámi komplexní problematiku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, onemocnění u dětí i dospělých, navrhneme vhodný léčebný postup po úrazech, ortopedických operacích či pomůžeme při rozhodnutí o jejich nutnosti či vhodnosti.

více
Vysokovýkonová laserová terapie

Naše pracoviště je vybaveno moderním vysokovýkonovým terapeutickým laserem. Tento přístroj využívá kombinaci třech vlnových délek. Vlnová délka 810 nm zlepšuje přenos kyslíku červenými krvinkami, 980 nm snižuje dráždivost nervových zakončení, 1064 nm cíleně působí na hojení svalů, vazů a kloubů. Výkon laseru je 30 Wattů, pulzně až 60 Wattů.Tato rychlá, účinná a bezpečná terapie je vhodná pro léčbu akutních i chronických bolestivých stavů kloubů a páteře, distorze, natržení svalů, pooperační terapii, léčbu potraumatických otoků. Vhodná je v kombinaci s lokální kryoterapií, tzv. CHELT terapie. Laserová terapie je vhodná i pro děti.

více
Tecar terapie

Tecar terapie je moderní fyzikální terapie, kdy díky vysokofrekvenčnímu proudu, procházejícímu mezi dvěma elektrodami, dochází k aktivaci reparačních a regeneračních procesů měkkých tkání. Tecar terapie prohřívá hluboko uložené postižené svaly, aktivuje buněčný metabolismus a urychluje hojení. Díky urychlení průtoku krve ošetřovanými tkáněmi dochází k rychlému ústupu otoků, proto jde i o vhodnější náhradu klasické masáže. Terapie je ideální i pro pooperační stavy, regeneraci po sportovním výkonu. Náš přístroj je využíván mnoha profesionálními sportovními kluby, mimo jiné i AC Milan.

více
Lokální kryoterapie a CHELT terapie

Při tomto ošetření je vystavena léčená část těla rychlému ochlazení na velmi nízkou teplotu. Efekt je výrazně analgetický, podpoří se pozitivní metabolické procesy, dojde odplavení nežádoucích látek z dané oblasti. Kryoterapie tlumí zánět, působí proti otokům, urychluje hojení. Vhodná je například u pooperačních a poúrazových stavů, hematomů, při artróze či u revmatických onemocnění. Kombinace rychlého lokálního ochlazení postižení oblasti s aplikací našeho vysokovýkonového laseru je moderní CHELT terapie, která spojuje výhody a zesiluje efekt obou těchto metod. Je vhodná i pro děti, především na bolestivé syndromy sportujících dětí (např. Osgood – Schlatterova nemoc a další).

více
Magnetoterapie

Jedná se o terapii s využitím pulzního magnetického pole. Hlavními účinky jsou regenerace, urychlení hojení a vstřebávání otoku. Metoda je vhodná například při akutním dráždění kořenového nervu či výhřezu meziobratlové ploténky, při zhoršení bolestí při artróze. Jako jedna z mála, terapie je vhodná i pro děti. Urychluje hojení zlomenin, přetížení šlach, úrazů měkkých tkání. O vhodnosti terapie v případě dalších přidružených onemocnění se poraďte s naším lékařem.

více
Elektroterapie a terapeutický ultrazvuk

Tyto metody se používají jako podpůrná terapie při bolestech a onemocněních pohybového systému. Jejich hlavním efektem je snižování bolesti a uvolňování svalových spasmů. Urychlují hojení tkání a zefektivňují práci fyzioterapeuta. Pro výběr nejvhodnější metody doporučujeme vyšetření naším lékařem.

více
Fyzioterapie u sportovců, včasná rehabilitace akutních zranění

Správně vedená fyzioterapie u profesionálních sportovců vede ke zlepšení výkonu, snížení počtu zranění a zkrácení doby rekonvalescence. Po úraze je důležité co nejdříve vyhledat rehabilitační péči – odklad může vést k nevratné ztrátě funkce pohybového segmentu. Terapie se zahajuje na doporučení specialisty, nejčastěji z oboru ortopedie či chirurgie, léčba je vedená fyzioterapeutem pod dohledem rehabilitačního lékaře.

více
Dynamická neuromuskulární stabilizace - koncept DNS prof. Koláře

Přístup založený na vývojové kineziologii, využívá pozice a pohyby, které pozorujeme u dětí během prvních dvou let života. Při terapii dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), k lepšímu zatížení jednotlivých kloubů (k jejich centraci), k normalizaci svalového napětí a ke správnému zapojení svalů do pohybových řetězců. V praxi to znamená, že se celé tělo učí pracovat efektivně, ekonomicky, nepřetěžuje se a nedochází tedy k jeho poškození. Cvičení je vhodné nejen pro sportovce, ale téměř pro všechny pacienty. Podmínkou je vědomá spolupráce pacienta.

více
Myoskeletální terapie – techniky měkkých tkání, mobilizace, manipulace

Myoskeletální medicína (manuální medicína) se zabývá zjišťováním příčin poruch funkce páteře a kloubů a jejich následnou terapií. Svými vyšetřovacími postupy dokáže odhalit funkční patologie - nepohyblivost (kloubní blokády, sníženou pohyblivost měkkých tkání), či nadměrnou pohyblivost - hypermobilitu. Za použití specifických technik - kloubních mobilizací či manipulací - je možno tyto poruchy efektivně odstraňovat.

více
Kinesiologický rozbor - biomechanická analýza

Kinesiologické vyšetření je speciální technika potřebná pro přesné určení příčiny bolestí. Jde o detailní rozbor držení těla a tělesného schématu a  posouzení pohybových vzorců. Toto vyšetření  slouží terapeutovi k vytvoření plánu práce s pacientem. Zásadní  problémy, způsobující opakující se potíže,  se často nacházejí mimo bolestivou oblast. Díky komplexnímu pohledu na pohybový systém dokáže fyzioterapeut  najít primární  problém a dále s ním pracovat. Kontrolní výstupní kineziologický rozbor objektivizuje změny docílené správně vedenou terapií a je důležitý pro srovnání stavu v delších časových horizontech. Součástí rozboru  je i ergonomické vyšetření - tzn. vyšetření  pohybových návyků v pracovním prostředí.

více
Postura a propriocepce

Propriocepce je schopnost zajištění kontroly postavení a pohybu jednotlivých části těla v prostoru. Tato schopnost je závislá na  kvalitních informacích z periferie těla, tzn. z receptorů kloubních pouzder, svalů a šlach. Zhoršení propriocepce může vést ke vzniku bolestí zad při přetěžování segmentů páteře, bolestem kloubů a také k neekonomickému využívání svalové síly, eventuálně k přetížení úponových šlach. K tréninku propriocepce se nejčastěji využívají tzv. balanční cvičení, tzn. cvičení na nestabilních podložkách a cvičení pracujících se správným zapojením svalů do pohybových řetězců a kladoucích důraz na prožití jednotlivých cvičebních pozic - např.  jóga, pilates či tai-chi.

více
Women´s health – terapie pánevního dna

Inkontinence moči, inkontinence stolice, bolestivá menstruace, bolestivý pohlavní styk, infertilita, migrény -  toto je jen zlomek potíží, které mohou být zapříčiněny nedostatečnou či nesprávnou aktivitou svalů pánevního dna. Tento plochý sval v oblasti pánve je jedním z nejdůležitějších svalů zajišťujícím správné držení páteře včetně krční páteře a hlavy. Jeho správná funkce je nezbytná pro kontinenci moči a stolice, bolestivé spoušťové body v tomto svalu mohou být příčinou bolestivého pohlavního styku či anorgasmie.

více
Men´s health - terapie pánevního dna

Inkontinence moči je častý následek operací prostaty. Pánevní dno, jehož funkce bývá pooperačně oslabena, je zásadním svalem při kontinenci moči a stolice. Tyto potíže mohou být zmírněny či odstraněny pravidelným cvičením svalů pánevního dna.

více
Pilates

Je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem, který věřil, že duševní a tělesné zdraví jsou spojité nádoby a že cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci. Cílem metody je posílit střed těla (core, hluboký stabilizační systém), upravit  kloubní ohebnost a  zlepšit kontrolu nad svým tělem.

více
Akupunktura

Akupunktura je metoda používající stimulaci přesně určených míst na kůži a hlubších struktur měkkých tkání k  diagnostice, terapii, a preventivním účelům,a to jednak systémově-kauzálně u funkčních (reverzibilních) poruch ve sféře biopsychosociální, a jednak symptomaticky kdykoliv v celostním přístupu k pacientovi. Tradiční čínská medicína, jíž je akupunktura součástí, považuje zdraví za  dynamickou energetickou  rovnováhu. Slovy západní medicíny se jedná o rovnováhu vegetativního nervového systému.

více
Metoda suché jehly

Tato technika se využívá k odstranění spoušťových bodů ve svalech (triggerpoint, spoušťový bod), které jsou nejčastějšími příčinami bolestí zad. Tuto techniku u České republice zpopularizoval profesor K. Lewit, který pozoroval, že aplikací jehly do specifického bodu dosáhl obdobného výsledku jako při obstřiku tohoto bodu anestetikem. Jedná se o metodu šetrnou s možností ošetřit několik bodů najednou. Vzhledem k tomu, že dochází k porušení integrity kůže, patří tato metoda do rukou zkušeného lékaře.

více
Kinesiotaping

Použití elastických pásek zažívá v posledních letech v rehabilitaci výrazný boom. Lze je s efektem použít nejen k uvolňování svalových spasmů při vertebroalgických potížích, ale i jako prostředek ke zpevnění jednotlivých kloubů po distorzích, zmírnění bolestí v oblasti ramenních kloubů.

více
Masáže

Jde o tisíce let starou metodu, při které se specifickými manuálními postupy na měkkých tkáních a svalech léčí zranění, zmírňují bolesti, zlepšuje krevní oběh, uvolňuje stresové napětí. Masáže napomáhají regeneraci organismu a zlepšují výživu tkání. Pravidelné masáže působí preventivně na vznik bolestí pohybového systému, udržuje přirozené napětí svalstva a zlepšují tělesnou imunitu. Vyberte si z naší nabídky tu nejvhodnější, nabízíme různé druhy, například relaxační masáž s použitím aromatických olejů, klasickou masáž či sportovní a rekondiční masáž.

více
Semináře

Pořádání odborných seminářů a dalších vzdělávacích akcí pro lékaře i fyzioterapeuty

více