Fyzioterapeutické koncepty a léčebné postupy

Našim klientům se snažíme poskytovat maximálně individuální terapii. Proto využíváme celé řady uznávaných konceptů a pro každého volíme cílený léčebný postup.

Dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je terapeutický koncept, založený na vývojové kineziologii. K diagnostice a terapii funkčních poruch pohybového systému, které vznikají v průběhu našeho života, využívá pohybové stereotypy a pozice, které vidíme u dětí do 2 let věku. Během terapie a cvičení dochází ke správnému biomechanickému zatížení našeho těla, nastavení správné svalové souhry a posturální stabilizaci. Toho docílíme opakovaným cvičením, které probíhá v různých polohách, dodržuje určité zásady a postupnost. Tento přístup je vhodný pro děti od pěti let, všechny dospělé s problémy s pohybovým aparátem a pro sportovce.
Indikace:
Vadné držení těla dětí a dospělých, bolesti pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy, skolióza, neurologická onemocnění, ortopedická onemocnění, vývojové vady dětí, zlepšení sportovního výkonu.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je terapeutická metoda, která kombinuje manuální techniky a cvičení, za účelem odstranění patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém aparátu. Spočívá ve specifických cvicích, mobilizacích žeber a uvolňování kostrče. Původně byla vyvinutá nejen pro léčbu bolestí pohybového aparátu, ale také pro léčbu funkční neplodnosti.
Indikace:
Bolesti zad, bolesti kostrče a bolesti v oblasti pánve, funkční sterilita, dysmenorea (bolestivá menstruace), bolesti a dyskomfort při pohlavním styku (dyspareunie), inkontinence moči, obstipace a další.

Senzomotorická stimulace

Terapeutický koncept se využívá širokého spektra funkčních poruch pohybového aparátu, k nácviku stability osového systému a ke korekci plochonoží. Ke cvičení využívá řadu balančních pomůcek (bosu, TRX, flowin, nafukovací míče, overbally, balanční čočky, blackroll a další) a zátěž je postupně navyšována Cvičí se naboso, aby bylo využito co nejvíce podnětů z receptorů chodidel a cviky jsou sestaveny individuálně, vzhledem ke stanovenému cíli.
Indikace:
Nestabilita kotníků a kolen, nestabilita ramen a páteře, chronické bolesti zad, vadné držení těla, lehké idiopatické skoliózy, hypermobilita, svalové dysbalance, doléčení poúrazových a pooperačních stavů, neurologická onemocnění (u kterých se objevují senzorické poruchy), poruchy propriocepce (hlubokého čití), poruchy rovnováhy, prevence pádů.

PNF – proprioceptivní nervosvalová facilitace

Metoda, jejímž cílem je zlepšit nebo znovu naučit pacienta funkčním pohybovým vzorům, které vycházejí z přirozených pohybů každodenního života. Původně byla vypracovaná pro pacienty s dětskou obrnou (poliomyelitidou) a dnes se ve fyzioterapii využívá u široké škály diagnóz.
Při cvičení využíváme diagonální komplexní pohyb, který vede k posilování nebo naopak relaxaci příslušných svalových skupin.
Indikace:
Neurologická onemocnění – poškození periferních nervů (paresa n. peroneus, n. radialis, atd.), míšní léze, roztroušená skleróza, stavy po cévní mozkové příhodě, traumatech a nádorech, ataxie.
Ortopedické poruchy, degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů, morbus Bechtěrev, stavy po operacích a úrazech, funkční poruchy pohybového systému, svalové dysbalance.

Mobilizační techniky

Mobilizace kloubů patří mezi manuální fyzioterapeutické techniky. Spočívají v uvolňování kloubních blokád jemnými a šetrnými pohyby. Klouby se díky nim dostávají do správného postavení, zlepšuje se jejich pohyblivost a dochází k ústupu bolesti.
Indikace:
Strukturální a funkční poruchy pohybového aparátu, ortopedické poruchy, pooperační a poúrazové stavy, neurologická onemocnění.

Techniky měkkých tkání

Techniky měkkých tkání jsou speciální manuální techniky, kterými se zlepšuje protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží, svalů a úponů, zlepšuje se jejich funkce a dochází k ústupu bolesti.
Indikace:
Strukturální a funkční poruchy pohybového aparátu, ortopedické poruchy, pooperační a poúrazové stavy, neurologická onemocnění a další.

Metoda suché jehly

Léčba suchou jehlou spočívá v aplikaci malé akupunkturní jehličky do spoušťového bodu (trigger pointu), načež dochází k jeho uvolnění s výrazným analgetickým účinkem. Protože spoušťové body způsobují často přenesou bolest, úleva se může objevit i na vzdálených místech těla. Metoda se využívá zejména na ty bolestivé body, které jsou chronické a nelze je uvolnit například mobilizací, masáží nebo aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře. Techniku suché jehly na naší klinice provádí odborný rehabilitační lékař.
Indikace:
Bolesti hlavy a zad, bolesti ramen, kyčlí a kolen. Bolesti v okolí pánve, plantární fascitida, kostrčový syndrom, úponové bolesti, sportovní poranění svalového systému, revmatoidní svalové syndromy.

Respirační fyzioterapie

Jedná se o soubor technik, které mají za úkol zlepšit dechový stereotyp, průchodnost dýchacích cest, pohyblivost hrudníku a páteře, ventilační parametry a celkovou fyzickou zdatnost u dětí i dospělých. Chybné dechové stereotypy bývají také často příčinou vadného držení těla, bolestí zad, hlavy a dalších bolestí pohybového aparátu.
Indikace:
Záněty dýchacích cest, obstrukční poruchy dýchání, astma bronchiale, alergie, oslabení dýchacích svalů, zvýšená tvorba hlenu, stavy po operacích hrudníku a břicha, bolesti pohybového aparátu, sportovní příprava.

Viscerální fyzioterapie

Viscerální fyzioterapie je šetrná manuální terapie, kterou ovlivňujeme napětí vnitřních orgánů a jejich vazivových obalů (fascií) a závěsných systémů tak, aby po sobě všechny struktury vzájemně klouzaly. Tato omezená pohyblivost a „klouzavost“ orgánů a jejich fascií je častým problémem, způsobeným například zánětem, úrazem, pooperační komplikací nebo jizvou, stresem, špatnými stravovacími návyky, ale i vadným držením těla nebo nevhodným oblečením. Každý orgán má svůj tzv. viscerální vzorec a jeho porucha se může podle tohoto vzorce projevit jinde na našem těle přenesenou bolestí, kloubní blokádou, spoušťovými body a dalšími obtížemi. Terapie je velmi jemná a bezbolestná.
Indikace:
Pooperační stavy břicha, pánve a hrudníku, gynekologické obtíže, problematické trávení, zácpa, gastroaezofageální reflux, chronické bolesti zad a hlavy, bolesti bez strukturálního nálezu.

Fasciální techniky

Cílem manuálních fasciálních technik je zlepšení kluznosti vazivových vrstev, které najdeme mezi kůží a svaly, mezi jednotlivými svaly, mezi svaly a vnitřními orgány, cévami a nervy. Fascie tvoří 3D síť, která propojuje všechny tělesné struktury. Právě jejich kluznost nám umožňuje volný pohyb a vlivem zranění, přetížení, operací nebo intenzivní zátěží může být v některých místech omezena. Kromě lokálního problému, vzniká vlivem propojenosti fascií omezení i na dalších místech našeho těla.
Indikace:
Akutní i chronické bolestivé stavy pohybového aparátu, bolesti hlavy, bolestivé jizvy, vadné držení těla, poúrazové a pooperační stavy.

Synergická reflexní terapie

Synergická reflexní terapie (SRT) je doplňkovou a podpůrnou metodou, která ovlivňuje centrální i periferní nervovou soustavu, mentální a orgánové funkce u pacientů s mozkovou hybnou poruchou. Využívá kombinaci myofasciálních technik, mobilizací, akupresury, masáže reflexních zón a korekce patologického držení hlavy, trupu a končetin.
Indikace:
Dětská mozková obrna, mozečkové a spinální poruchy, genetické vady, cévní mozková příhoda, mozková traumata, poruchy držení těla, řeči a hyperaktivita.

Koordinačně zátěžová kinezioterapie

Koordinačně zátěžová kinezioterapie propojuje různé koncepty fyzioterapeutických technik, metod a cvičení s důrazem kladeným na zvyšování tzv. koordinačně zátěžové funkční rezervy. Spočívá v postupném zvyšování zátěže za současného správného nastavení těla tak, aby se zvyšovala jeho odolnost a nebylo cvičením poškozováno. Tato metodika je vhodná pro funkční poruchy pohybového aparátu, pro sportovce i pro všechny, kteří chtějí cvičit zdravě.
Indikace:
Bolesti pohybového aparátu, pooperační a poúrazové stavy, sportovní zranění, sportovní příprava, vadné držení těla, hypermobilita.

SM Systém MUDr. Smíška

SM systém (spirální stabilizace) je ucelený komplex cvičení se speciálním elastickým lanem, který vede ke stabilizaci a mobilizaci páteře a svalového aparátu. Tato metoda je určena pro lidi s bolestmi zad nebo pro ty, kteří chtějí problémům s pohybovým aparátem předejít. Je vhodná i jako součást sportovního tréninku za účelem prevence zranění.
Indikace:
Bolesti zad, operace páteře, skoliózy, fibromyalgický syndrom, bolesti kyčelních kloubů, Parkinsonova choroba, sklerosis multiplex, revmatické choroby, osteoporóza.

Terapie refluxu

Gastroesofageální reflux je onemocnění žaludku, při kterém dochází k návratu potravy a žaludečních šťáv do jícnu. Často příčinou je porucha koordinace jícnového svěrače a bránice. Speciální manuální techniky a cvičení pod vedením fyzioterapeuta posilují dolní jícnový svěrač a pozitivně ovlivňují funkce bránice.
Indikace:
Gastroesofageální reflux