Fyzioterapeutické koncepty a léčebné postupy

Našim klientům se snažíme poskytovat maximálně individuální terapii. Proto využíváme celé řady uznávaných konceptů a pro každého volíme cílený léčebný postup.

Dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je terapeutický koncept, založený na vývojové kineziologii. K diagnostice a terapii funkčních poruch pohybového systému, které vznikají v průběhu našeho života, využívá pohybové stereotypy a pozice, které vidíme u dětí do 2 let věku. Během terapie a cvičení dochází ke správnému biomechanickému zatížení našeho těla, nastavení správné svalové souhry a posturální stabilizaci. Toho docílíme opakovaným cvičením, které probíhá v různých polohách, dodržuje určité zásady a postupnost. Tento přístup je vhodný pro děti od pěti let, všechny dospělé s problémy s pohybovým aparátem a pro sportovce.
Indikace:
Vadné držení těla dětí a dospělých, bolesti pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy, skolióza, neurologická onemocnění, ortopedická onemocnění, vývojové vady dětí, zlepšení sportovního výkonu.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je terapeutická metoda, která kombinuje manuální techniky a cvičení, za účelem odstranění patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém aparátu. Spočívá ve specifických cvicích, mobilizacích žeber a uvolňování kostrče. Původně byla vyvinutá nejen pro léčbu bolestí pohybového aparátu, ale také pro léčbu funkční neplodnosti.
Indikace:
Bolesti zad, bolesti kostrče a bolesti v oblasti pánve, funkční sterilita, dysmenorea (bolestivá menstruace), bolesti a dyskomfort při pohlavním styku (dyspareunie), inkontinence moči, obstipace a další.

Senzomotorická stimulace

Terapeutický koncept se využívá širokého spektra funkčních poruch pohybového aparátu, k nácviku stability osového systému a ke korekci plochonoží. Ke cvičení využívá řadu balančních pomůcek (bosu, TRX, flowin, nafukovací míče, overbally, balanční čočky, blackroll a další) a zátěž je postupně navyšována Cvičí se naboso, aby bylo využito co nejvíce podnětů z receptorů chodidel a cviky jsou sestaveny individuálně, vzhledem ke stanovenému cíli.
Indikace:
Nestabilita kotníků a kolen, nestabilita ramen a páteře, chronické bolesti zad, vadné držení těla, lehké idiopatické skoliózy, hypermobilita, svalové dysbalance, doléčení poúrazových a pooperačních stavů, neurologická onemocnění (u kterých se objevují senzorické poruchy), poruchy propriocepce (hlubokého čití), poruchy rovnováhy, prevence pádů.

PNF – proprioceptivní nervosvalová facilitace

Metoda, jejímž cílem je zlepšit nebo znovu naučit pacienta funkčním pohybovým vzorům, které vycházejí z přirozených pohybů každodenního života. Původně byla vypracovaná pro pacienty s dětskou obrnou (poliomyelitidou) a dnes se ve fyzioterapii využívá u široké škály diagnóz.
Při cvičení využíváme diagonální komplexní pohyb, který vede k posilování nebo naopak relaxaci příslušných svalových skupin.
Indikace:
Neurologická onemocnění – poškození periferních nervů (paresa n. peroneus, n. radialis, atd.), míšní léze, roztroušená skleróza, stavy po cévní mozkové příhodě, traumatech a nádorech, ataxie.
Ortopedické poruchy, degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů, morbus Bechtěrev, stavy po operacích a úrazech, funkční poruchy pohybového systému, svalové dysbalance.

Mobilizační techniky

Mobilizace kloubů patří mezi manuální fyzioterapeutické techniky. Spočívají v uvolňování kloubních blokád jemnými a šetrnými pohyby. Klouby se díky nim dostávají do správného postavení, zlepšuje se jejich pohyblivost a dochází k ústupu bolesti.
Indikace:
Strukturální a funkční poruchy pohybového aparátu, ortopedické poruchy, pooperační a poúrazové stavy, neurologická onemocnění.

Techniky měkkých tkání

Techniky měkkých tkání jsou speciální manuální techniky, kterými se zlepšuje protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží, svalů a úponů, zlepšuje se jejich funkce a dochází k ústupu bolesti.
Indikace:
Strukturální a funkční poruchy pohybového aparátu, ortopedické poruchy, pooperační a poúrazové stavy, neurologická onemocnění a další.

Metoda suché jehly

Léčba suchou jehlou spočívá v aplikaci malé akupunkturní jehličky do spoušťového bodu (trigger pointu), načež dochází k jeho uvolnění s výrazným analgetickým účinkem. Protože spoušťové body způsobují často přenesou bolest, úleva se může objevit i na vzdálených místech těla. Metoda se využívá zejména na ty bolestivé body, které jsou chronické a nelze je uvolnit například mobilizací, masáží nebo aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře. Techniku suché jehly na naší klinice provádí odborný rehabilitační lékař.
Indikace:
Bolesti hlavy a zad, bolesti ramen, kyčlí a kolen. Bolesti v okolí pánve, plantární fascitida, kostrčový syndrom, úponové bolesti, sportovní poranění svalového systému, revmatoidní svalové syndromy.

Respirační fyzioterapie

Jedná se o soubor technik, které mají za úkol zlepšit dechový stereotyp, průchodnost dýchacích cest, pohyblivost hrudníku a páteře, ventilační parametry a celkovou fyzickou zdatnost u dětí i dospělých. Chybné dechové stereotypy bývají také často příčinou vadného držení těla, bolestí zad, hlavy a dalších bolestí pohybového aparátu.
Indikace:
Záněty dýchacích cest, obstrukční poruchy dýchání, astma bronchiale, alergie, oslabení dýchacích svalů, zvýšená tvorba hlenu, stavy po operacích hrudníku a břicha, bolesti pohybového aparátu, sportovní příprava.

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je hmatová technika, jejímž cílem je podpora funkce povrchového mízního systému. Ten je důležitou součástí našeho imunitního systému, je zodpovědný za odvádění odpadních látek z těla. Lymfodrenáž urychluje tok lymfy mízním řečištěm a podporuje látkovou výměnu organismu.
Manuální lymfodrenáž je velmi účinnou léčebnou metodou pro zmenšení otoků a snížení bolesti s nimi spojené, prevenci celulitidy a zlepšení jejího stavu, zvýšení imunity, detoxikaci organismu, regeneraci po operacích a úrazech, prevenci vzniku křečových žil, léčbu akné, zmírnění migrény, snížení nadváhy a zmírnění únavy.

Viscerální fyzioterapie

Viscerální fyzioterapie je šetrná manuální terapie, kterou ovlivňujeme napětí vnitřních orgánů a jejich vazivových obalů (fascií) a závěsných systémů tak, aby po sobě všechny struktury vzájemně klouzaly. Tato omezená pohyblivost a „klouzavost“ orgánů a jejich fascií je častým problémem, způsobeným například zánětem, úrazem, pooperační komplikací nebo jizvou, stresem, špatnými stravovacími návyky, ale i vadným držením těla nebo nevhodným oblečením. Každý orgán má svůj tzv. viscerální vzorec a jeho porucha se může podle tohoto vzorce projevit jinde na našem těle přenesenou bolestí, kloubní blokádou, spoušťovými body a dalšími obtížemi. Terapie je velmi jemná a bezbolestná.
Indikace:
Pooperační stavy břicha, pánve a hrudníku, gynekologické obtíže, problematické trávení, zácpa, gastroaezofageální reflux, chronické bolesti zad a hlavy, bolesti bez strukturálního nálezu.

Fasciální techniky

Cílem manuálních fasciálních technik je zlepšení kluznosti vazivových vrstev, které najdeme mezi kůží a svaly, mezi jednotlivými svaly, mezi svaly a vnitřními orgány, cévami a nervy. Fascie tvoří 3D síť, která propojuje všechny tělesné struktury. Právě jejich kluznost nám umožňuje volný pohyb a vlivem zranění, přetížení, operací nebo intenzivní zátěží může být v některých místech omezena. Kromě lokálního problému, vzniká vlivem propojenosti fascií omezení i na dalších místech našeho těla.
Indikace:
Akutní i chronické bolestivé stavy pohybového aparátu, bolesti hlavy, bolestivé jizvy, vadné držení těla, poúrazové a pooperační stavy.

Synergická reflexní terapie

Synergická reflexní terapie (SRT) je doplňkovou a podpůrnou metodou, která ovlivňuje centrální i periferní nervovou soustavu, mentální a orgánové funkce u pacientů s mozkovou hybnou poruchou. Využívá kombinaci myofasciálních technik, mobilizací, akupresury, masáže reflexních zón a korekce patologického držení hlavy, trupu a končetin.
Indikace:
Dětská mozková obrna, mozečkové a spinální poruchy, genetické vady, cévní mozková příhoda, mozková traumata, poruchy držení těla, řeči a hyperaktivita.

Koordinačně zátěžová kinezioterapie

Koordinačně zátěžová kinezioterapie propojuje různé koncepty fyzioterapeutických technik, metod a cvičení s důrazem kladeným na zvyšování tzv. koordinačně zátěžové funkční rezervy. Spočívá v postupném zvyšování zátěže za současného správného nastavení těla tak, aby se zvyšovala jeho odolnost a nebylo cvičením poškozováno. Tato metodika je vhodná pro funkční poruchy pohybového aparátu, pro sportovce i pro všechny, kteří chtějí cvičit zdravě.
Indikace:
Bolesti pohybového aparátu, pooperační a poúrazové stavy, sportovní zranění, sportovní příprava, vadné držení těla, hypermobilita.

SM Systém MUDr. Smíška

SM systém (spirální stabilizace) je ucelený komplex cvičení se speciálním elastickým lanem, který vede ke stabilizaci a mobilizaci páteře a svalového aparátu. Tato metoda je určena pro lidi s bolestmi zad nebo pro ty, kteří chtějí problémům s pohybovým aparátem předejít. Je vhodná i jako součást sportovního tréninku za účelem prevence zranění.
Indikace:
Bolesti zad, operace páteře, skoliózy, fibromyalgický syndrom, bolesti kyčelních kloubů, Parkinsonova choroba, sklerosis multiplex, revmatické choroby, osteoporóza.

Terapie refluxu

Gastroesofageální reflux je onemocnění žaludku, při kterém dochází k návratu potravy a žaludečních šťáv do jícnu. Často příčinou je porucha koordinace jícnového svěrače a bránice. Speciální manuální techniky a cvičení pod vedením fyzioterapeuta posilují dolní jícnový svěrač a pozitivně ovlivňují funkce bránice.
Indikace:
Gastroesofageální reflux